Archive For The “مصاحبه شغلی” Category

آیا میدانید به چه دلیل نمیتوانید استخدام شوید؟

By |

موفقیت در مصاحبه شغلی

گاهی اوقات کسانی که به دنبال کار هستند با اهداف خاصی کارهایی را انجام میدهند که نتیجه مطلوب را نمیگیرند. در اینجا نگاهی میکنیم به ۳ مورد مهم که شما با انجام دادن آنها به طور غیر عمد باعث شکست خوردن در مصاحبه‌های کاری یا نوشتن رزومه‌هایتان میشوید. برای موفقیت در مصاحبه شغلی سعی کنید این…

Read more »